nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

22.04.201109:22

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2011w zakresie w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 13 maja 2011 r. do godz. 16.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:


1. Uchwała Nr 50/24/11  Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia  21 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2011 w zakresie   pomocy społecznej i wspierania niepełnosprawnych.

2. Wzór oferty.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone