nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Zaproszenie przedstawicieli społeczności lokalnej do prac w Zespole partycypacyjnym w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”

01.04.201109:37

     W związku z przystąpieniem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej do udziału w pilotażowym projekcie „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie” Działania 5.3" Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej z terenu powiatu ostrowskiego do prac w Zespole partycypacyjnym, mogących wnieść istotny wkład w jego pracę.
     Zadaniem  Zespołu partycypacyjnego będzie utworzenie dokumentu w obszarze polityki zatrudnienia, którym jest Program Aktywności Lokalnej. Osoby zainteresowane współpracą w tworzeniu dokumentu prosimy o wypełnienie formularza, i przesłanie go na adres e-mail: promocja@powiatostrowmaz.pl, bądź pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

     Formularz prosimy przesłać do dnia 12 kwietnia br.

     Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie informacyjno- szkoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 13 kwietnia br. o godz. 15.00.

 

 

Formularz do druku

 

Starosta Ostrowski
Zbigniew Kamiński
 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone