nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Aktualizacja - Program ochrony środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018

18.02.201111:32

PRACE NAD AKTUALIZACJĄ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018

     Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) prowadzi prace mające na celu przygotowanie aktualizacji:

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2014
z perspektywą do 2018

     Mając na uwadze fakt, iż opracowywany dokument określa m.in. planowane kierunki działań podejmowanych w celu racjonalnego użytkowania środowiska na terenie powiatu ostrowskiego, zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się do prac nad Programem.
     Opracowanie rzetelnego dokumentu, spełniającego wymogi prawne i dokumentów planistycznych wyższego szczebla, będzie zależało w dużej mierze od współdziałania pomiędzy społeczeństwem, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami a organem opracowującym dokument.
     W związku z powyższym proszę o przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych i bezinwestycyjnych planowanych w ww. okresie, które mogą mieć wpływ na kształtowanie środowiska w powiecie. Jednocześnie nadmieniam, iż uwzględnienie zamierzenia w opracowywanym dokumencie, otwiera drogę do ubiegania się o środki celowe funduszy europejskich.
     W celu przekazania informacji dot. planowanych działań proszę o posłużenie się załączonym wzorcem tabelarycznym.

Informacje należy przesłać na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl
 bądź adres: 
                     Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
                     ul. 3 Maja 68
                     07-300 Ostrów Mazowiecka
w terminie do 28 lutego 2011 roku.

Żywiąc nadzieję na owocną współpracę pozostaję z poważaniem. 

Starosta Ostrowski

Zbigniew  Kamiński

Do pobrania w formacie *.doc
Tabela nr 1. Planowane zadania inwestycyjne i bezinwestycyjne realizowane na terenie powiatu ostrowskiego w latach 2011-2018

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone