nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Uzupełnienie informacji dotyczącej dopłaty do materiału siewnego

03.02.201111:41

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ( zbóż, jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):

- mającej charakter pomocy de mini mis w rolnictwie – dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego do
  siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.
- dla producentów rolnych , w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały
  szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Dopłata dotyczy materiału
 siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia
  1 czerwca 2011 r.

 

     1. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
         elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de mini mis w rolnictwie można składać w terminie 
         od dnia 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r.

 

Szczegółowe informacja dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „ Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de mini mis w rolnictwie”.

 

UWAGA: W 2011 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU  o przyznanie dopłaty oraz wprowadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

 

     2. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
         elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach
         specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
         w 2010 r. można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r. (uwaga: termin 
         składania wniosków jest krótszy niż w przypadku dopłat o charakterze pomocy de mini mis w rolnictwie).

 

     Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klęsk nie będzie wliczana do limitu pomocy de mini mis w rolnictwie. Dopłata może zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego powstałe szkody w wyniku klęsk wyniosły ponad 30% oraz fakt ten został udokumentowany protokołem oszacowania szkód.

UWAGA: Jeżeli przed powstaniem szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym nie była objęta umową ubezpieczenia, przyznana przez ARR dopłata będzie pomniejszona o 50% wartości.

 

      Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „ Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r”.

 

      Szczegółowe informacje nt. „ dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”, druki wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie, ul. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32. Pytania można, również  kierować do telefonicznego Punktu Informacyjnego Agencji Rynku Rolnego, tel. 22/661-72-72.

 

Przygotowała: Teresa Piórkowska
podinspektor  ds. rolnictwa i rybactwa śródlądowego
tel.29/645 71 32
    
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone