nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ruszają dopłaty do zużytego materiału siewnego lub sadzenia materiału siewnego.

13.01.201114:17

Wnioski można składać od   15 stycznia 2011 roku do 25 czerwca 2011 roku.

 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie  informuje, że     w okresie od 15 stycznia 2011 do 25 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się o przyznanie  dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany ( zakupionego i wysianego/ wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.). 
Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane producentom rolnym do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych uprawnionych do uzyskania ww. dopłat.
Dopłaty udzielane będą do:
• zbóż ozimych – 100 zł/ha
• zbóż jarych – 100 zł/ha
• roślin strączkowych – 160 zł/ha
• ziemniaka – 500 zł/ha
• mieszanek zbożowych i pastewnych ( sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka ) – 100 zł/ha.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się  w „ Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, które dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl.  Informacje na temat tego mechanizmu można, również uzyskać w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR  tel. 22/661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie  tel. 22/515-81-32.
Na stronie internetowej ARR oraz w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie można uzyskać aktualny druk „ Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.


Przygotowała: Teresa Piórkowska
podinspektor  ds. rolnictwa i rybactwa śródlądowego
tel.29/645 71 32
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone