nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”.

30.11.201015:59

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 30 listopada br. rozpoczęła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 

I. Działanie 1.7 Promocja gospodarcza w zakresie:

• zorganizowania dla przedsiębiorców uczestnictwa w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, które muszą być połączone udziałem w misjach gospodarczych;
• organizacji imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
• przygotowania materiałów promocyjnych;
• budowy, rozwoju i obsługi spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowanych baz danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie, w tym: budowa i rozbudowa baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców, budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach, budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.

II. Działanie 1.7 Promocja gospodarcza, w zakresie:

• uczestnictwa w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, które muszą być zakończone misjami gospodarczymi;
• udziału w misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone