nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

VII edycji Konkursu - zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

17.12.201015:00

     Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz ich rodziny i nauczycieli do wzięcia udziału we współzawodnictwie w zbieraniu makulatury, w ramach organizowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - VII edycji Konkursu - zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


     Głównym celem konkursu jest propagowanie właściwych postaw proekologicznych u najmłodszych. Akcjom tego rodzaju przyświeca szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw w postępowaniu z odpadami.


     Regulamin Vii edycji Konkursu - zbiórka makulatury oraz druk Raportu z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości zebranej makulatury sq dostępne na stronie internetowej Marszałka Województwa Mazowieckiego www.mazoyia.pl/konkursy/ekokonkursy.


     Pomoc w znalezieniu firm, które w trakcie trwania konkursu zechcą przyjąć makulaturę od szkół i przedszkoli, można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, tel. (0-29) 645 71 32.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone