nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ministerstwo Środowiska w Warszawie informuje

25.08.201014:16

Zgodnie z artykułem 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5 - letnim ( lata 2010 – 2014) - opracowania pod nazwą „ Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w  kraju w latach 2010 – 2014”. 
 Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.
 Prace w poszczególnych latach 5 – letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów     i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.
 Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).
 Prace terenowe, w każdym roku 5 – letniego cyklu, będą wykonywane w lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Teresa Piórkowska
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone