nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

INFORMACJA

06.07.201012:59

Starosta Ostrowski, uwzględniając art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 ze zm.), informuje, że poszukuje usługodawcy do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiecie Ostrowskim.

W zakres usługi wchodzą wszystkie czynności związane z audytem wewnętrznym określone w wymienionej wyżej ustawie o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

 

Przewidywany okres umowy – 12 miesięcy od października 2010 r.

 

Podmioty składające zgłoszenia muszą spełniać warunki wynikające z art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych. Preferowane jest posiadanie doświadczenia w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Zgłoszenia, z podaniem szacunkowej ceny za usługę, można składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. do godz. 16.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3- go Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub osobiście w kancelarii Starostwa – pokój nr 7 (adres jak wyżej).

 

Wszelkie dane dotyczące Powiatu Ostrowskiego dostępne są na stronach:
www.powiatostrowmaz.pl
http://www.bip.powiatostrowmaz.pl

 

Osoby do kontaktu pod adresem jak wyżej:
Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu (pokój Nr 13)
Małgorzata Konrad – Skarbnik Powiatu (pokój Nr 32)
telefon – 029 6457101
od poniedziałku do piątku w  godzinach  9.00 –15.00.

 

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza informacja ma charakter badania rynku, zatem złożenie zgłoszenia nie jest wiążące dla pomiotu składającego zgłoszenie, jak również dla informującego.

 

Starosta Ostrowski

Zbigniew Kamiński

 

Ostrów Mazowiecka, dnia  6 lipca 2010 r.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone