nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ważne!

01.02.201009:36

Ukazała się książka o Wąsewie i okolicach. Wydało ją Stowarzyszenie - Ziemia Wąsewska.

Mała ojczyzna ─ to określenie będące odpowiednikiem niemieckiego „Heimat” trafnie oddaje poczucie więzi z miejscem naszego urodzenia czy zamieszkania, z jego lokalną historią i tradycjami. Aby kochać swój kraj, najpierw trzeba poznać i pokochać swoją małą ojczyznę. Prof. Leszek Kołakowski, znany polski filozof i pisarz, małą ojczyznę określił następująco: „To miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata”. Mała ojczyzna to niewątpliwie dom, wieś lub miasto rodzinne.
To przestrzeń, w której czujemy się bezpiecznie i z którą jesteśmy związani. To miejsce, gdzie jesteśmy po porostu „u siebie”. Dla każdego miejsce, w którym się urodził, wychował, spędził większość życia jest miejscem ważnym. To miejsce niezmienne, przypisane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można urodzić się tylko w jednym miejscu. Dziś, stojąc u progu trzeciego tysiąclecia, w obliczu globalizacji coraz częściej powracamy do swojego „małego świata”- lokalnej ojczyzny. Szukamy źródeł i korzeni, pragniemy określić własną tożsamość.
Członkowie Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska, realizując swoje zadania statutowe włączyli się w działania na rzecz propagowania historii lokalnej poprzez rozbudzenie zainteresowań własną historią (rodziny lub miejscowości) w społeczności lokalnej. W ramach projektu „Jak to dawniej bywało, zachować tradycję, ocalić od zapomnienia” finansowanego z Programu Integracji Społecznej zorganizowano konkurs historyczny
pt. „Moja rodzina, moja miejscowość”. Udział w konkursie polegał na przygotowaniu prac w trzech kategoriach: legenda , opowieść i album ze zdjęciami. Głównym celem konkursu był kontakt dzieci i młodzieży ze starszymi ludźmi. W ten sposób młode pokolenie mogło poznać tradycje, a starsze osoby poprzez swój udział w ważnym dla społeczności lokalnej przedsięwzięciu poczuły się docenione. Ponadto istotną kwestią była również próba związania młodszego pokolenia z terenem gminy poprzez poznanie historii miejsca, w którym żyje oraz ocalenie od zapomnienia pamięci i wspomnień osób starszych, których z roku na rok ubywa. Ważne też jest utrwalenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń faktów historycznych i wspomnień, ocalałych w ludzkiej pamięci.
Zebrane materiały były na tyle interesujące, że postanowiliśmy je opracować i wydać w formie książki. Jak się okazało okolice Wąsewa były miejscem wielu ważnych wydarzeń, o czym niestety mało kto wie. Wynika to z braku jakichkolwiek publikacji na ten temat.
Do publikacji wybrano sześć legend, pięć opowieści i siedem zdjęć z prac konkursowych. Materiały te zostały uzupełnione innymi pracami i zdjęciami pozyskanymi od członków stowarzyszenia. Ponieważ wydanie książki opłacono z projektów finansowanych z programów wspierających działania organizacji pozarządowych książka będzie dostępna nieodpłatnie, w pierwszej kolejności otrzymają ją członkowie stowarzyszenia i uczestnicy konkursu, a także mieszkańcy Gminy Wąsewo i inne osoby zainteresowane publikacją.
Wydanie niniejszej książki, zawierającej informacje na temat Wąsewa i jego okolic, pozwoli poznać mieszkańcom historię i tradycję tego terenu, a młodszemu pokoleniu w atrakcyjny sposób ukaże obraz małej ojczyzny Gminy Wąsewo.

Cezary Pałubiński

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone