nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

„Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej”

06.11.200910:11

            Niniejszym informuje się, że projektodawcą i organizatorem przedsięwzięcia pn. „Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej” jest Kapituła Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagroda objęta została patronatem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 
          Doroczna Nagroda zostanie przyznana za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w ciągu ostatnich trzech lat (2006-2009) w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce.
Kandydatami do Nagrody FRDL mogą być osoby indywidualne, organizacje pozarządowe lub grupy obywatelskie i instytucje samorządowe zgłaszane poprzez rekomendację innych organizacji obywatelskich, osób indywidualnych, przedstawicieli władz samorządowych, Wyższe Szkoły Administracji Publicznej FRDL, Ośrodki Regionalne Fundacji i instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.


          Na zgłoszenie składa się list rekomendujący i wypełniony formularz, a także dokumentacja osiągnięć. Wszystkie potrzebne informacje, dokumenty i formularze są dostępne poprzez stronę www.frdl.org.pl lub też można je otrzymać w Sekretariacie Kapituły w biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, tel. 022 322 84 00 oraz w siedzibach ośrodków regionalnych FRDL.


Zgłoszenia można przesyłać do Fundacji do dnia 11 listopada 2009 r. 
 


Opracowała: Olga Szwajkowska

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone