nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konkurs na realizację zadania publicznego dla Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury dotyczące organizacji powiatowych kulturalnych spotkań teatralnych.

26.10.200913:24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury dotyczącego organizacji powiatowych kulturalnych spotkań teatralnych.

W dniu 9 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury dotyczącego organizacji powiatowych kulturalnych spotkań teatralnych.


Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej (pobierz)
 


 

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury dotyczące organizacji powiatowych kulturalnych spotkań teatralnych.


Termin składania ofert wyznacza się do dnia 27 listopada 2009 r. do godz. 16.00
 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne poniżej:


1. Uchwała Nr 284/130/09 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 października br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury.    pobierz


2. Załącznik do uchwały (ogłoszenie o konkursie).    pobierz


3. Wzór oferty.   pobierz
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone