nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w Warszawie

08.07.200909:42

Projekt nr: POKL.08.01.01-14-265/08, pt.: „W drodze do nowych możliwości – Rynek wschodni szansą dla inwestorów” - współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 8: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „W drodze do nowych możliwości – Rynek wschodni szansą dla inwestorów” zapraszamy do zgłoszenia udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń.
 
W ramach projektu chcielibyśmy w sposób kompleksowy podnieść kwalifikacje podmiotów działających na rynku ukraińskim bądź będących nim zainteresowanych, z zakresu:
 
Temat 1. Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych na Ukrainie (16 godz.)
Temat 2. Prawne i finansowe aspekty działalności na rynku ukraińskim (16 godz.)
Temat 3. Metodyka pozyskiwania funduszy unijnych na lata 2007-2013 (16 godz.)
Temat 4. Promocja polskiej firmy i produktu na rynkach wschodnich (16 godz.)
Temat 5. Techniki skutecznej sprzedaży na Ukrainie (16 godz.)
 
Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w dwóch wariantach do wyboru przez uczestnika.
 
1)       w tygodniu, w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 spotkania po 4 godziny na temat szkoleniowy, w godzinach 16.30 – 20.30
lub
 
2)      w weekendy w wymiarze  8 godzin x 2 dni na temat szkoleniowy, w godzinach 9.00 – 17.00.  W trakcie szkoleń weekendowych przewidziany jest catering.
 
Możliwość bezpłatnego udziału w projekcie jest szansą do dokształcania się po godzinach pracy przez nabycie unikalnej i fachowej wiedzy.
 
 
Projekt skierowany jest do osób czynnych zawodowo, stykających się w swojej codziennej pracy z rynkiem ukraińskim lub będących nim zainteresowanymi, spełniających następujące kryteria:
 
  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na terenie województwa mazowieckiego,
  2. Zameldowanie na terenie województwa mazowieckiego,
  3. Pełnoletniość.
 
Warunkami koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest:
 
I. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: puig@puizba.pl.
II. Dopełnienie formalności:
  1. Dostarczenie kserokopii dowodu osobistego,
  2. Dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę na terenie województwa mazowieckiego.
  3. Podpisanie niezbędnych oświadczeń.
  4. Wypełnienie arkusza danych osobowych uczestnika.
  5. Podpisanie umowy o uczestnictwo w projekcie.
 

Formularz - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROJEKCIE

Wzór Umowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu 
Zgłoszenie na szkolenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykonanie kserokopii dowodu osobistego
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres puig@puizba.pl.
 
 
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel/fax. (022) 826 52 51
www.puizba.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone