nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

KOMUNIKAT NR 1

29.06.200915:45

w sprawie dopuszczonych rzek do kąpieli na terenie powiatu ostrowskiego

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej działając zgodnie z art.  4 .1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda w kąpieliskach ( Dz. U. Nr 183, poz. 1530), w oparciu          o wyniki badań wód powierzchniowych przeprowadzonych w czerwcu 2009 informuje, że:

Dopuszczono do kąpieli:

1. Rzekę Bug w miejscowości Brok
2. Rzekę Brok w miejscowości Orło, gm. Małkinia Górna.

 

Przygotowała: Teresa Piórkowska

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone