nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

21.04.200908:55

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury: Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Motoryzacyjnej.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 22 maja 2009 r. do godz. 16.00


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne poniżej:

1. Uchwała Nr 218/109/09 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury.    pobierz
2. Załącznik do uchwały (ogłoszenie o konkursie).    pobierz
3. Wzór oferty.  pobierz

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Motoryzacyjnej” Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury.

W dniu 27 maja 2009 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Motoryzacyjnej” Powiatu Ostrowskiego w roku 2009 w zakresie kultury.


Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej (pobierz)

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone