nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

13.02.200912:33

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziny i nauczycieli do wzięcia udziału we współzawodnictwie w zbieraniu makulatury, w ramach organizowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – V edycji Konkursu – zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu jest propagowanie właściwych postaw proekologicznych u najmłodszych. Akcjom tego rodzaju przyświeca szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw w postępowaniu  z odpadami.

Regulamin V edycji Konkursu – zbiórka makulatury oraz druk Raportu z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości zebranej makulatury są dostępne na głównej stronie internetowej Marszałka Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl .

Pomoc w znalezieniu firm, które w trakcie trwania konkursu zechcą przyjąć makulaturę od szkół i przedszkoli, można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, tel. (0-29) 645 71 32.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone