nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

12.12.200809:02

Projektodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Poznaniu i ono koordynuje wszelkie działania związane z konkursem.

Celem inicjatywy jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców w kraju, z jednoczesnym podniesieniem rangi samorządów w gospodarczym rozwoju regionów.
Regulamin konkursu o nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.ekwiatkowski.poznan.pl.
Zgłoszenie uczestnictwa, tylko na oryginalnych drukach, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa lub bezpośrednio do Krajowego Biura Nagrody, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, a kopię należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Krajowym Biurze Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ Przedsiębiorczość” w Poznaniu, Tel./fax: 061/865 39 05.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone