nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

ZAPRSZENIE Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

09.10.200813:43

     Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż w ramach Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie udzielane są świadczenia medyczne z niżej wymienionych programów profilaktycznych:

• Program profilaktyki chorób układu krążenia  (CHUK) – jest realizowany przez lekarza POZ. Program  ten skierowany jest do świadczeniobiorców którzy w 2008r. są w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia i u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.
• Program profilaktyki gruźlicy - jest realizowany przez pielęgniarkę POZ. Skierowany jest do osób, u których w dotychczasowym wywiadzie nie rozpoznano gruźlicy ale miały one bezpośredni kontakt z osobami, u których rozpoznano gruźlicę.  

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w programach do Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 8, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 800 – 1800.       

                                                                                    Dyrekcja Szpitala

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone