nota prawna | polityka prywatności

Aktualności

POWIATOWE PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

30.06.201522:21

W dniu 25 czerwca br. w Gminnym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie odbyło się Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2014/2015, na którym podsumowano zmagania uczniów w ramach VI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2014 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2014/2015. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gimnazjum Pan Wojciech Strzeszewski, który przywitał przybyłych gości: Pana Zbigniewa Kamińskiego Starostę Ostrowskiego, Panią Urszulę Wołosiewicz Wicestarostę, Radnych Powiatu - Pana Marka Kamińskiego oraz Józefa Polaka, Pana Michała Rutkowskiego Wójta Gminy Andrzejewo, Panią Małgorzatę Konrad Skarbnika Powiatu, Pana Tadeusza Staniaszka Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych wraz z Panią Małgorzatą Mazurek Głównym Specjalistą ds. Oświaty i Kultury, Panią Adrianą Rukat Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu wraz z pracownikiem, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego, nauczycieli wychowania fizycznego, a także uczniów, którzy osiągali sportowe sukcesy. 
Następnie głos zabrał Starosta Ostrowski, który przede wszystkim pogratulował uczniom sukcesów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Gorące podziękowania skierował do nauczycieli wychowania fizycznego, bez których sukcesy te nie byłyby możliwe, dyrektorów, którzy wspierali sportowe zmagania, między innymi przez udostępnianie swoich obiektów sportowych. Starosta złożył także podziękowania Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu ostrowskiego, którzy finansowali wyjazdy uczniów  na zawody sportowe szczebla międzypowiatowego w ramach Igrzysk. Starosta zaznaczył, iż martwi go jedynie fakt coraz mniejszej frekwencji szkół uczestniczących w zawodach. 
Podsumowanie całorocznych zmagań sportowych przedstawili Koordynatorzy XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych oraz XVII  Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - Pani Agata Rostkowska oraz Pan Andrzej Rostkowski. 
Zwycięskie szkoły w klasyfikacji generalnej zostały nagrodzone okazałymi pucharami oraz okolicznościowymi dyplomami. Ponadto Starosta wręczył statuetki wraz z dyplomami najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz najlepszym sportowcom w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, nagradzając ich sportową rywalizację i doskonałe wyniki. Nauczyciele, którzy byli najbardziej zaangażowani w przygotowanie młodzieży do rozgrywek sportowych, otrzymali z rąk Starosty listy gratulacyjne. 
Ponadto Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przyznał nagrody finansowe dla wybitnych sportowców  z terenu powiatu ostrowskiego, za wysokie wyniki sportowe w zawodach szczebla wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego oraz wzorową postawę sportowca. 
Uroczystość uświetnił swoimi występami Zespół wokalno – taneczny „ISKRA”, prowadzony przez Panią Jolantę Andruszkiewicz w andrzejewskim gimnazjum. 

Klasyfikacja Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ramach VII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2014/2015


I.    Szkoły Podstawowe 

1)    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej
2)    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
3)    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
4)    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze
5)    Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie 


II.    Szkoły Gimnazjalne

1)    Gminne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
2)    Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini Górnej
3)    Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
4)    Gimnazjum Publiczne Nr 3w Ostrowi Mazowieckiej 
5)    Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze 


Klasyfikacja generalna szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI Powiatowej Olimpiady Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015

1)    Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
2)    Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
3)    Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
4)    Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej
5)    Zespołu Szkół – CKR w Starym Lubiejewie

Opracowała: Marzena Siwek

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone