nota prawna | polityka prywatności

Aktualności

Jubileusz 75-Lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

25.06.201515:55

Sobota 13 czerwca 2015 r.  dla społeczności  i absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, była dniem wyjątkowym: w dniu tym odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 75-Lecia istnienia szkoły i związany z tym wydarzeniem VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych. Honorowy Patronat nad tą uroczystością objął Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski.

Zebrani na boisku szkolnym goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci oraz młodzież, w asyście pocztów sztandarowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, przeszli do kościoła pw. WNMP, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji szkoły, prowadzona przez Ks. Prałata dr Jana Okułę, proboszcza parafii i Dziekana Dekanatu Ostrowskiego. Po zakończeniu Mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik Powstańców Styczniowych, posadowiony w miejscu byłej plebanii, pełniącej w okresie Powstania Styczniowego funkcję szpitala polowego, aby złożyć wiązanki kwiatów. Wybór miejsca nie był przypadkowy: w kwietniu 2014  r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej otrzymały bowiem imię  Powstańców Styczniowych.
    Dalsza część uroczystości odbyła się już w sali gimnastycznej popularnego ostrowskiego „Ekonomika”. Pani Teresa Zienkiewicz – Dyrektor szkoły przywitała licznie zgromadzonych absolwentów i gości, w śród których znaleźli się: Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Teresa Pajka – Zastępca Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski, Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta i jednocześnie absolwentka szkoły, Pan Marek Kamiński – Członek Zarządu Powiatu, Pani Małgorzata Konrad – Skarbnik Powiatu, Radni Rady Powiatu, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin z terenu powiatu ostrowskiego oraz przedstawiciele instytucji i firm, na stałe współpracujących z Zespołem Szkół Nr 2. Szczególnie serdecznie powitała  emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz licznie przybyłych absolwentów.
Dalsze prowadzenie uroczystości przejęli nauczyciele szkoły: Pani Dorota Sadowska i Pan Krzysztof Wiśniewski, którzy poprosili o zabranie głosu Pana Zbigniewa Kamińskiego – Starostę Ostrowskiego. Pan Starosta odniósł się, w krótkich słowach, do wieloletniej historii szkoły. Następnie przypomniał, że gdy obejmował w 2006 roku funkcję Starosty Ostrowskiego, za jeden z priorytetów przyjął oświatę. Stwierdził, że podjęte zobowiązania wykonał, ponieważ na inwestycje oświatowe w tym czasie władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego przeznaczyły blisko 15 milionów złotych. Największym beneficjentem było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ale było to konieczne ze względu na kompleksową modernizację zabytkowego budynku szkoły i budowę hali sportowej. Nie zapominano jednak o innych szkołach: wykonywano remonty, niezbędne inwestycje, doposażano szkoły i placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W Zespole Szkół Nr  2 wykonano zadania na kwotę blisko 2 miliony złotych. Starosta obiecał, że będą następne pieniądze na remont kolejnych klasopracowni. Zebrani deklarację tę przyjęli gromkimi brawami. Podkreślił także, że dzięki wspólnym działaniom władz samorządowych Powiatu 
i dyrekcji poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej) nasze szkoły i placówki zostały wyremontowane, doposażone i są bezpieczne i przyjazne dla uczniów, nauczycieli i pracowników.  Następnie Pan Zbigniew Kamiński przekazał na ręce Pani Dyrektor list okolicznościowy w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu z gratulacjami dotychczasowych osiągnięć i życzeniami dalszych sukcesów.
    Uroczystości jubileuszowe to także czas do podziękowań dla ludzi, którzy na rzecz tej szkoły wiele lat pracowali i tworzyli jej pozytywny wizerunek. Pani Teresa Zienkiewicz takie podziękowania, w  postaci grawertonu, przekazała Panu Zbigniewowi Kamińskiemu – Starości Ostrowskiemu i Panu Dariuszowi Stanisławowi Rafalikowi – Przewodniczącemu Rady Powiatu. Następnie, wspólnie z Panem Starostą, podobne grawertony wręczyła emerytowanym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły. Podziękowania te zostały przyjęte z autentycznymi łzami w oczach.
    Następnie głos zabrała Pani Maria Wolff – Przewodnicząca Koła Absolwentów i Wychowanków, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości jubileuszowych i Zjazdu Absolwentów, w tym licznym sponsorom. Szczególne podziękowała  Panu Staroście i Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 za zrozumienie i pomoc w realizacji tego niełatwego organizacyjnie przedsięwzięcia. W ciepłych słowach, z podziękowaniem, zwróciła się do Koleżanek i Kolegów Absolwentów, że tak licznie odpowiedzieli na apel organizatorów uroczystości i w tym szczególnym dniu znaleźli się 
w murach swojej szkoły. Również zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, pogratulowali dotychczasowych osiągnięć szkoły i życzyli dalszych sukcesów w budowaniu wizerunku tej zasłużonej dla Ziemi Ostrowskiej placówki oświatowej. Okazuje się, że znanej nie tylko w powiecie ostrowskim: Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego stwierdziła, że o tej szkole dobrze się mówi w całym województwie mazowieckim, a to robi wrażenie.
    Uroczystość zakończyła część artystyczna,  w wykonaniu młodzieży „Ekonomika”. Następnie był czas na zwiedzenie okolicznościowej wystawy, wpis do księgi pamiątkowej, spotkania w grupach rocznicowych, wspomnienia  no i oczywiście Bal Absolwentów.
    Podczas spotkań koleżeńskich absolwenci  już umawiali się na kolejne spotkanie za pięć lat. Wszyscy odświeżyli swoje stare wspomnienia, wzbogacili się o nowe. Fotografie z tych niezapomnianych godzin zapewne znajdą swoje ważne miejsce w rodzinnych albumach, a to wszystko zapewne sprawi, że będzie jeszcze lepszy, niż dotychczas, kontakt absolwentów ze swoją „Starą Budą”. I oto przede wszystkim chodzi.


Autor tekstu: Jerzy Tryniszewski

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone